Zásady zpracování osobních údajů

Nejlevnějšísídla.cz nabízí služby v poskytování virtuálních adres pro sídla společností. Vzhledem k tomu, že poskytujeme smluvní závazky, nevyhneme se ani zpracování Vašich osobních údajů. Tímto bychom Vám rádi vysvětlili, jak s Vašimi daty budeme zacházet, jak budou chráněna a kdo k nim bude a nebude mít přístup.

Jaké údaje shromažďujeme
Vaše data jsou shromažďovány třemi způsoby. Soubory cookies představují jednoduché textové informace, které se ukládají do Vašeho počítače nebo přímo ve Vašem prohlížeči. Mohou obsahovat údaje o čase Vašeho příchodu na webové stránky. Většina souborů cookies se automaticky maže poté, co opustíte naše stránky, ovšem některé mohou zůstat uchovány déle a automaticky je aktivuje stránka, která je do Vašeho počítače uložila. Dále sbíráme data pomocí marketingových služeb, jakými jsou pixelové značky, které nejsou viditelné a pomáhají nám při sledování návštěvnosti stránek. Jejich obsahem mohou být informace o počtu lidí, kteří navštívili naše stránky, odkud přistupují k internetu, v jakých časech a jak dlouho si stránky prohlíželi nebo jaký prohlížeč použili. Posledním zdrojem údajů o Vás jsou kontaktní formuláře, které vyplňujete Vy sami za účelem Vašeho kontaktováni kvůli projednání naší vzájemné spolupráce. Abychom věděli, s kým budeme komunikovat, po Vás vyžadujeme základní informace jako Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a název společnosti.

Proč údaje shromažďujeme
Informace shromažďujeme za účelem lepšího zpracování našich stránek pro Vaše větší pohodlí a uživatelský zážitek. Za tímto účelem sbíráme data ze souborů cookies a pixel, které využijeme pro další vylepšování našich stránek a služeb. Údaje, které shromažďujeme z vyplňovacích formulářů, jsou potřebné pro zjednodušení telefonické komunikace s Vámi a vhodné přiřazení našemu pracovníkovi, který se o Vás postará.

Sdílení Vašich údajů
Pokud jde o sdílení vašich údajů s třetí stranou, budeme je sdílet pouze s těmi společnostmi, u kterých je to absolutně nevyhnutelné. Nechceme Vaše údaje šířit zbytečně, proto je tento seznam krátký a přehledný: Neobešli bychom se bez účetní firmy, která zpracovává veškeré finanční toky v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že Vám vyplácíme peníze, musí mít k Vašim osobním údajům přístup právě naše účetní firma DAN-EKONOS s.r.o., IČO: 28367936. Samozřejmě i finanční servisní společnost, starající se o finanční toky mezi společnostmi v ekonomicky spjaté skupině, musí mít přístup k osobním údajům, neboť se podílí na procesu vyplácení jistin, zejména z pohledu finančního kontrolingu. Touto společností je Wabacoo Management s.r.o., IČO: 05365783

Zabezpečení Vašich údajů
Vaše osobní údaje uchováváme v zabezpečené databázi, do které mají přístup pouze vybraní zaměstnanci. Při každé operaci s Vašimi osobními údaji dochází vždy ke dvojí kontrole, abychom zamezili jakémukoliv úniku, nebo nesprávnému použití Vašich dat. Pokud se jedná o osobní údaje v papírové podobě, jako jsou například uzavřené smlouvy a údaje na nich, chráníme je v trezoru nebo uzamykatelné skříni, do kterého mají přístup pouze jednatelé společnosti.

Vymazání Vašich údajů
Veškeré údaje uchováváme po dobu až pěti let (doba uschování odpovídá zákonem stanoveným lhůtám). Pokud se rozhodnete požádat o likvidaci všech osobních údajů, které o Vás uchováváme, samozřejmě Vám, až na několik výjimek, vyhovíme. Jednou z překážek, kvůli kterým bychom Vaše data nemohli vymazat jsou zákonem stanovené lhůty, po které si Vaše údaje (například kvůli účetnictví) musíme uchovat. Další překážkou může být, pokud s námi máte stále platnou smlouvu, v takovém případě jsme zavázáni si Vaše údaje ponechat. Pokud by toto bylo pro Vás překážkou, můžeme se domluvit na předčasném ukončení smlouvy a pak už by nic nebránilo smazání Vašich osobních údajů.

Závěr
Vaše data se snažíme chránit co nejlépe a vynakládáme na to maximální úsilí. Jsme si vědomi toho, že žijeme v digitální době, kdy pojem soukromí nabývá zcela jiných rozměrů. Přesto se snažíme, abyste se cítili co nejbezpečněji a chráníme Vaše osobní údaje co nejpečlivěji. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naši společnost, vše Vám rádi vysvětlíme a budeme Vám plně k dispozici.